Ontwikkelingen en beslissingen nú zijn cruciaal voor het succes van de regio in de toekomst. De Agenda van Brabant is gericht op het behoud van duurzame welvaart en welzijn in veranderde omstandigheden. Voor de provincie als middenbestuur leidt dat tot nieuwe rollen en taken en een andere positie.

De voorstellen van Gedeputeerde Staten om de Agenda van Brabant vorm te geven zijn vastgelegd in 3 documenten:

  • Agenda van Brabant
  • Afronding takendiscussie
  • Investeringsstrategie: Brabant investeert in de toekomst

Zie ook

Documenten en bestanden (6)

Open Links Sluit Links