De provincie financiert mee in projecten en initiatieven van anderen die antwoord geven op de grote matschappelijke vragen waar we nu met elkaar voor staan. Samen met gemeenten, marktpartijen en maatschappelijke organisaties biedt de provincie een extra investering in innovaties waarvoor financieringen door banken moeilijk te krijgen is.

De investeringsfondsen

De provincie heeft sinds 2013 5 investeringsfondsen met € 480 miljoen werkkapitaal opgericht. De fondsen zijn bedoeld voor de sectoren energie, innovatie, breedband en natuur. Het werkkapitaal van 3 fondsen blijft voor de provincie zijn waarde houden omdat na verloop van tijd de provincie haar medefinanciering weer terugkrijgt. Zo worden de publieke gelden optimaal ingezet en kan de provincie steeds opnieuw blijven investeren in verschillende projecten.

De fondsen op een rij
 • Energiefonds Brabant: € 60 miljoen voor projecten gericht op energiebesparing en het opwekken van duurzame energie.
 • Innovatiefonds Brabant: € 125 miljoen om samen met particuliere investeerders financiering te bieden aan mkb-ondernemingen die innoveren op het gebied van hightech, lifescience, biobased economy, agrofood, logistiek, maintenance, zorg, slimme mobiliteit, landelijk gebied. Of voor innoverende voorstellen in de vrijetijds- of de creatieve sector.
 • Breedbandfonds Brabant: € 50 miljoen om de aanleg van breedband te versnellen en te zorgen dat alle Brabantse huishoudens, ondernemingen en instellingen toegang krijgen tot snel internet.
 • Groen Ontwikkelfonds Brabant: € 240 miljoen om samen met publieke en private partners in het Natuur Netwerk Brabant verbindingen tussen natuurlandschappen aan te leggen.
 • Leisure Ontwikkel Fonds: Circa € 10 miljoen in 10 jaar om de ontwikkeling van innovatief vrijetijdsaanbod te stimuleren, dat structureel bezoekers van verder weg trekt, die langer verblijven en meer besteden. Dit geeft een positieve impuls aan de regionale economie en werkgelegenheid.
Essent-gelden: van spaarkapitaal naar werkkapitaal

Met de verkoop van de aandelen van Essent ontving de provincie in 2009 ruim € 3 miljard: 

 • € 2 miljard heeft de provincie belegd bij banken. Deze beleggingen leveren de provincie extra inkomsten op. Deze extra inkomsten komen weer ten goede aan Brabant. Zo legt de provincie voor realisatie van grote wegenprojecten 15 jaar lang € 50 miljoen per jaar opzij uit de opbrengsten van de beleggingen.
 • € 1 miljard is beschikbaar voor extra investeringen in Brabant:
  • In 2010 heeft de provincie al € 276 miljoen geïnvesteerd in sport, natuur, cultuur, landschap en energie.
  • In 2013 zijn de investeringsfondsen opgericht met € 475 miljoen.

Zo maakt de provincie van haar spaarkapitaal een werkkapitaal.

Uitvoering investeringsfondsen
De Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM) is de uitvoeringsorganisatie van de provincie. 3 van de 4 fondsen zijn daar ondergebracht. Op basis van de ingediende business case bepaalt de BOM of er en uit welk fonds geïnvesteerd wordt.

Zie ook