Om te komen tot een toekomstgerichte investeringsstrategie zijn op basis van de Agenda van Brabant een aantal criteria geformuleerd en enkele investeringsdomeinen voorgesteld. Het gaat om de domeinen:

 • Kennis: duurzame innovatie en slimme ambachtelijkheid
 • De bereikbare regio
 • Leefklimaat: topvoorzieningen op het terrein van sport en cultuur
 • Brabants mozaïek, de ontwikkeling van steden, dorpen en het platteland
 • Natuur en landschap

Deze domeinen passen bij het nieuwe profiel van de provincie met een focus op ruimte en economie. Ze vormen tevens een inhoudelijke richtsnoer voor de uitwerking van concrete investeringsvoorstellen. Voor de eerste tranche investeringen zijn door Gedeputeerde Staten voorstellen uitgewerkt op het terrein van:

 • Energie (Solar en Biobased economy)
 • Cultuur (Brabant Culturele Hoofdstad 2018)
 • Versterking sportinfrastructuur (Olympisch Plan 2028)
 • Mobiliteit (fondsvorming)
 • Grootschalige cultuurhistorische complexen (klooster, industriële complexen, landgoederen)
 • Landschappen van Allure (Maashorst, Groene Woud, Brabantse Wal)

Provinciale Staten hebben op 10 december 2010 ingestemd met voorstellen voor een eerste tranche investeringen. De voorstellen worden samen met de partners in het veld uitgewerkt. Daarbij zoekt de provincie nieuwe samenwerkingsvormen en financierings- en uitvoeringsconstructies.

Zie ook