Een meerjarig sluitende begroting en voldoende financiële ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Daarmee willen Gedeputeerde Staten in 2017 vol inzetten op het realiseren van de ambities uit het Bestuursakkoord 'Beweging in Brabant'.

De provincie werkt in 2017 aan verschillende opgaven, op gebied van economie en natuur energietransitie, circulaire economie, sociale veerkracht en de aanpak van leegstand. In een infographic heeft de provincie de belangrijkste mijlpalen voor het jaar 2017 in beeld gebracht.

Blader online door de volledige begroting of bekijk de infographic van de begroting.

Zie ook