BPO-leden maken op strategisch niveau afspraken over de gezamenlijke aanpak van Brabantbrede en regio-overstijgende zaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving.

Partners in de samenwerking

 • Brabantse veiligheidsregio’s
 • Brabantse gemeenten
 • Politie
 • Het openbaar ministerie 
 • Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 
 • Waterschappen
 • Rijkswaterstaat 
 • Terrein beherende organisaties (o.a. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Brabants Landschap)

Al deze partners dragen vanuit hun eigen (wettelijke) rol en bijbehorende taken bij aan het doel. De omgevingsdiensten hebben een adviserende rol in het BPO. De provincie coördineert de samenwerking.

Speerpunten BPO in 2016

 • Samen tegen dumpen
 • Transitie Zorgvuldige Veehouderij (TZV) 
 • Bedrijven net onder de Brzo waarde 
 • Samen Sterk in Brabant (SSiB) 
 • Aanpak ketens 
 • Sanering van asbestdaken 2024 
 • Minder stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden door betere naleving

Voor meer informatie: BPO@brabant.nl