Statendag 24 maart 2017
Op de agenda van de Statendag van 24 maart staan verschillende themabijeenkomsten.

• Thema samenleving: Themabijeenkomst over het erfgoedbeleid “Verhalen van Brabant”. Het betreft een themabijeenkomst met een informerend en oordeelsvormend karakter.
• Thema ruimte: Rondetafelgesprek 380kV. Doel van deze bijeenkomst is om de Staten te informeren over de laatste stand van zaken rondom dit project.

Van de themabijeenkomsten wordt een audio-verslag gemaakt dat u live kunt luisteren of terugluisteren via brabant.nl/pslive

Statenvergadering
Om 13.15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan een zienswijze op de 1e concept begrotingswijziging 2017 Havenschap Moerdijk en wensen en bedenkingen ten aanzien van deelname in de Stichting Automotive Campus.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

Bekijk de dagindeling
Bekijk de stukken 

Inspreken?
Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 24 maart? Dat kan. Daarvoor is tijd gereserveerd voorafgaand aan de plenaire vergadering van Provinciale Staten, tussen 12.45 en 13.15 uur. U kunt zich hiervoor melden bij de griffie tot dinsdag 21 maart, 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.