In maart 2015 kozen de Brabanders 55 nieuwe Statenleden. In juli 2015 namen Provinciale Staten een besluit over de manier waarop zij willen vergaderen. Flexibiliteit was een belangrijke ontwerpeis voor de nieuwe werkwijze. Bijvoorbeeld om als fractie meer de provincie in te gaan.

Statendagen

Voorheen werkten Provinciale Staten in een vergadercyclus van drie dagen. Op de eerste dag werden activiteiten gepland als werkbezoeken en infosessies. Op de tweede dag vergaderden vijf Statencommissies en tot slot namen Provinciale Staten besluiten tijdens de Statenvergadering. Vanaf september 2015 werken de Staten met Statendagen. Op zo’n Statendag kunnen alle verschillende soorten bijeenkomsten op de agenda verschijnen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat in de ochtend een werkbezoek op de agenda staat, in de middag een gesprek met de gedeputeerde en aan het einde van de dag een PS-vergadering.

Procedurevergadering

Alle fractievoorzitters samen vormen de procedurevergadering. Zij bekijken per onderwerp hoe dit het beste kan worden behandeld en doen voorstellen voor de agenda van de Statendagen.

Informatiebijeenkomsten

Uitgangspunt is dat informatiebijeenkomsten in principe door de fracties zelf worden georganiseerd. Gezamenlijke bijeenkomsten blijven ook mogelijk. Denk daarbij aan gezamenlijke werkbezoeken, expertmeetings of hoorzittingen.

Statenzaal

Geen commissies, maar 8 thema’s

De commissies voor Ecologie en Ruimte, Mobiliteit en Financiën, Economische Zaken en Bestuur, Cultuur en Samenleving en de themacommissie Transitie Stad en Platteland worden opgeheven. In plaats daarvan wordt meer thematisch vergaderd op basis van de volgende 8 thema’s:

  • Natuur en milieu
  • Energie
  • Economie en internationalisering
  • Mobiliteit
  • Ruimte
  • Landbouw
  • Samenleving
  • Bestuur en Financiën

Er wordt niet gewerkt met vaste lidmaatschappen per thema, maar met één woordvoerder per fractie per onderwerp.

Besluitvorming: stemmingen

Stemmingen vinden in principe plaats aan het begin van elke PS-vergadering over onderwerpen die in de vorige PS-vergadering zijn behandeld.

Planning

In beginsel vinden per maand twee Statendagen plaats. Bekijk in de rechterbalk op deze pagina de meest actuele planning van de Statendagen en de procedurevergaderingen. De agenda wordt steeds bekend gemaakt via brabant.nl. Wilt u per e-mail op de hoogte worden gehouden van de agenda’s van de Statendagen? Dat kan via de e-mailservice PS. Via deze nieuwsbrief attendeert de griffie u namens Provinciale Staten op de agenda van de eerstvolgende Statendag. Meldt u aan voor de e-mailservice PS.

Vragen?

Heeft u vragen over de nieuwe werkwijze of wat dit voor u of uw organisatie betekent? Neem gerust contact op met de griffie van Provinciale Staten via statengriffie@brabant.nl of 073-681 2278.

Zie ook