Beeld: kaart Brabant
De provincie staat als bestuurslaag in tussen 'Den Haag' en de gemeenten. Zij doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeente te klein.
Daarnaast participeert de provincie in BrabantStad (B5). Een stedelijk netwerk waarin Breda, Eindhoven, Helmond, ’s-Hertogenbosch en Tilburg én de provincie Noord- Brabant met elkaar optrekken.