cultuur2 cultuur1 cultuur3

De provincie Noord-Brabant en het Prins Bernhard Cultuurfonds stimuleren burgers, lokale overheden, ondernemers en organisaties samen werk te maken van de eigen leefomgeving. Voor initiatieven die hiervoor cultuur inzetten, is er het Buurtcultuurfonds. Voor alle aanvragen is lokaal draagvlak en commitment een voorwaarde voor toekenning.

Het Buurtcultuurfonds is een regeling voor buurtgerichte cultuurprojecten in Noord-Brabant. Culturele verenigingen, stichtingen en ZZP-ers kunnen subsidie aanvragen. Aanvragen lopen uiteen van Straatopera tot kunst in de wijk en van textielproject tot verhalenkamer.

Altijd werken bewoners, organisaties uit de buurt en een professionele kunstenaar samen aan een project rondom een actueel vraagstuk binnen de gemeenschap. Cultuur wordt ingezet als instrument om een vraagstuk te verkennen, een dialoog op te starten, vorm te geven aan een proces of ontmoeting tussen bewonersgroepen tot stand te brengen.

De regeling buurtcultuur is in maart 2017 met 4 jaar verlengd. De komende 4 jaar is € 300.000 per jaar beschikbaar. De bijdrage per aanvraag is maximaal €10.000.