Drugsdumping in het buitengebied

Noord-Brabant toetst de aanvraag waarna de indiener, na goedkeuring, de subsidie van de eigen provincie ontvangt. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2015 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen gedurende de openstellingsperiode.

Indienen

In Noord-Brabant wordt de subsidieregeling van 1 februari 2016 tot en met 31 maart 2016 opengesteld. Iedere provincie hanteert een eigen openstellingsperiode en een eigen regeling.