Opruimen drugsafval

Noord-Brabant toetst de aanvraag waarna de indiener, na goedkeuring, de subsidie van de eigen provincie ontvangt. Gemeenten, terreinbeheerders en andere grondeigenaren die in 2016 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen een subsidieaanvraag indienen gedurende de openstellingsperiode.

Aanvraag in 2017 over opruimkosten in 2016

Iedere provincie hanteert een eigen openstellingsperiode en een eigen regeling. Informatie hierover en over het indienen van een vindt u in het loket onder: aanvraag Subsidie drugsafval