Een jaar lang zijn inwoners, marktpartijen, kennisinstellingen en overheden met elkaar in gesprek. Wat verwacht u van de toekomst van mobiliteit en van de rol van de provincie?

Opbrengst

De provincie gebruikt alle reacties uit de dialoog om haar koers en ambitie te bepalen. Om op tijd verstandige keuzes te kunnen maken, voor de nieuwe omgevingsvisie van 2018 en de ov-concessie van West-Brabant van 2022. Op de Dutch Design Week 2017 maken we de balans op.