Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn ambtelijk kwetsbaarheid - zo was de kwaliteit van de planning en control onvoldoende - maar ook het samenspel tussen het college en de raad.

De gemeenteraad van Nuenen besloot 17 november 2016 aan de hand van dit rapport een voorkeur uit te spreken voor bestuurlijke fusie. Ook de door de provincie ingestelde adviescommissie Demmers kwam tot de conclusie dat een bestuurlijke fusie nodig was om Nuenen écht toekomstbestendig te maken. Afgesproken werd dat de gemeenteraad van Nuenen vóór 1 juli 2017 een fusiepartner zou kiezen. Op 29 juni 2017 werd echter duidelijk dat de gemeenteraad te verdeeld was om een keuze te maken en het niet was gelukt om een fusiepartner te benoemen. Vanuit hun verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur hebben Gedeputeerde Staten besloten het fusieproces over te nemen door een zogeheten artikel 8 Wet algemene regels herindeling (arhi) procedure te starten. Op deze pagina komt u meer te weten over het arhi-proces. 

Belangrijke documenten

  • Verslag informatiebijeenkomst 28 augustus 2017 
  • Brief GS start procedure voor herindeling van Nuenen
  • Brief GS stand van zaken 2016
  • Brabantse Bestuursscan gemeente 
  • Oproep provincie 
  • www.nuenen.nl
  •