Provinciale Staten (PS) werken met Statendagen. Op deze dagen kunnen verschillende soorten bijeenkomsten op de agenda verschijnen. Zo kan het zijn dat in de ochtend een werkbezoek op de agenda staat, in de middag een gesprek met de gedeputeerde en aan het einde van de dag een PS-vergadering.

Als gast van de Staten kunt u de vergadering bijwonen vanaf de publieke tribune. Daarbij wordt zo veel mogelijk geprobeerd om u aan te laten sluiten bij de plenaire vergadering in de Statenzaal. Ook krijgt u een presentatie over het provinciaal bestuur en een rondleiding door het provinciehuis. 

Er zijn Statendagen gepland op deze vrijdagen:      

 • 23 februari 2018
 • 23 maart 2018
 • 6 en 20 april 2018
 • 18 mei 2018
 • 1, 15 en 29 juni 2018
 • 31 augustus 2018
 • 14 en 28 september 2018
 • 26 oktober 2018
 • 9 en 23 november 2018
 • 7 en 14 december 2018
 • 18 januari 2019
 • 1 februari 2019

U kunt zich aanmelden via het digitaal aanmeldformulier. Heeft u vragen neem dan contact op met Machteld van der Ploeg, team Relatiebeheer op telefoonnummer (073) 680 85 57, of mail naar relatiebeheer@brabant.nl o.v.v. gast van de Staten.