Beekdal Keersop N69

Op die manier wil de provincie ervoor zorgen dat een aannemer zo snel mogelijk met de realisatie van het project kan beginnen nadat de plannen juridisch onherroepelijk zijn. Gedeputeerde Staten stellen ook de subsidieregeling open voor de gemeenten om de maatregelen uit te kunnen voeren die de ruimtelijke kwaliteit in het gebied verbeteren.

De Raad van State oordeelde in mei dat de provincie het Provinciaal InpassingsPlan Grenscorridor N69 op twee punten technisch moet herstellen voordat de plannen onherroepelijk worden. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “Die herstelopdracht voeren we binnen de beschikbare 20 weken uit. Deze tussenuitspraak van de Raad van State maakt ook duidelijk dat de keuze voor het tracé van de nieuwe weg goed door ons is onderbouwd en de procedure voor besluitvorming goed is doorlopen. Door nu al wel te starten met de aanbestedingsprocedure proberen we de vertraging van de aanleg van de nieuwe verbinding te beperken. Een aannemer kan de plannen al in detail uitwerken zodat na de uitspraak van de Raad van State meteen met de daadwerkelijke bouw gestart kan worden.”

Voorbereidende werkzaamheden

De versnelde start van de aanbestedingsprocedure houdt niet in dat er al bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd voordat het plan onherroepelijk is door een uitspraak van de Raad van State. Het gaat enkel om voorbereidende werkzaamheden als het maken van bouwtekeningen en aanvragen van benodigde vergunningen. “Daar waar de sociale veiligheid of maatschappelijke gezondheid in gevaar is zullen we wel voortvarend moeten handelen. Denk bijvoorbeeld aan het slopen van woningen die we voor de aanleg van de weg al aangekocht hebben waar we asbest aantreffen. Ook gaan we door met het aankopen van vrijkomende gronden voor de natuur die we in het gebied gaan aanleggen als compensatieverplichting,” aldus Van der Maat.

Subsidie voor projecten in regio

Omdat de provincie er alle vertrouwen in heeft dat de Raad van State het Inpassingsplan N69 eind 2017 onherroepelijk verklaart, geven Gedeputeerde Staten de subsidieregeling voor de Gebiedsimpuls vanaf 1 augustus vrij. Hierdoor kunnen alle projecten die de gemeenten, waterschappen en andere partijen nu voorbereiden in het kader van de Gebiedsimpuls doorgaan. Het gaat dan om maatregelen op het gebied van recreatie, landbouw en natuur zoals het ontwikkelen van een robuust beekdal, het aanleggen van wandel- en fietspaden en de aanleg van en het verbeteren van de hydrologie voor natuur en landbouw. Voor deze maatregelen heeft de provincie een bedrag van € 12 miljoen beschikbaar gesteld om de kwaliteit van de leefomgeving in de regio een extra impuls te geven.

Verbeteren lokale bereikbaarheid

De aanleg van een nieuwe N69 is maar een deel van de oplossing om de leefbaarheid en doorstroming in de regio te verbeteren. Ook de lokale verkeersmaatregelen van het Nulpluspakket zijn onlosmakelijk verbonden aan de aanleg van de nieuwe N69. Christophe van der Maat: “Wij blijven daarom de komende tijd doorgaan met de uitvoering van deze maatregelen waar wij mede voor verantwoordelijk zijn, zoals de middenweg Bergeijk- Eersel.”

Reacties (4)

 1. Sietske van Loon
  Dongen 23-06-2017 23:51 uur

  Aan de Provincie Noord-Brabant /GS t.a.v. Mw. A. Verhagen Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch Betreft: Notitie Uitwerking voorkeursalternatief N629 Geachte Provincie, U heeft iedereen uitgenodigd zijn of haar mening te geven over de nieuwe weg van Dongen naar Oosterhout, uw zogenaamde voorkeursalternatief N629. De Duiventoren en het Blik zijn belangrijk voor ontspanning en natuurbeleving van veel Dongenaren. Onze natuur is al erg versnipperd, we hebben maar weinig bos hier in de buurt en daar moeten we zuinig op zijn. En wat betekent de nieuwe weg voor de scouting, de natuurtuin, de bijenvereniging en de natuurliefhebbers in het gebied? Volgens de wet zal de verloren natuur ‘gecompenseerd’ moeten worden. De verloren rust en stilte zijn echter niet te compenseren, de verstoorde habitat van flora en fauna is in de directe omgeving evenmin te compenseren en de grote natuurhistorische waarde is ook niet te compenseren en gaat voorgoed verloren. Hier zou toch het nee-tenzij-principe moeten gelden. Kunt u me duidelijk maken dat er geen andere oplossing mogelijk is? Het fietspad langs het kanaal is een prachtig fietspad, zonder autoverkeer in de buurt. Zulke fietspaden zijn er niet veel in onze omgeving, en het is heel jammer als daar een drukke autoweg langs komt. Is de leefbaarheid langs de Westerlaan in Dongen niet met simpeler maatregelen te verbeteren? Bijvoorbeeld door het geluidsscherm tot op de brug te verlengen, en aan de andere kant langs de Spaarnestraat. Volgens uw milieueffectrapportage neemt de luchtvervuiling (fijnstof en NO2) in West 1 niet of nauwelijks af door de nieuwe weg. En trekt die nieuwe weg niet zoveel verkeer aan dat we er per saldo slechter van worden in Dongen? Uit de milieueffectrapportage blijkt dat de rijtijd van de Steenstraat tot de A27 5 minuten is, en in de spits 7 minuten. Die rijtijden veranderen volgens uw rapport nauwelijks door de nieuwe weg. Zijn die twee minuten verschil nu werkelijk zo onoverkomelijk dat er zo veel voor moet worden opgeofferd? Zijn de problemen bij tuincentrum Avri niet op te lossen door de parkeervoorziening aan te passen? De nieuwe weg doorsnijdt het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat er procedures tot aan de Raad van State zullen volgen, en daardoor wordt de aanpak van de Heistraat weer op de lange baan geschoven. Ten slotte vind ik dat de kosten van de nieuwe weg met een nieuwe brug (30 miljoen) heel hoog zijn. Er is geen weg terug. Als de weg er eenmaal ligt, is de rust in deze voor Dongen zo belangrijke natuur voorgoed voorbij. U dient de verkeersproblemen op de weg op een minder ingrijpende manier op te lossen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Sietske van Loon

 2. Joyce van Loon
  Dongen 23-06-2017 23:50 uur

  Aan de Provincie Noord-Brabant /GS t.a.v. Mw. A. Verhagen Postbus 90151 5200 MC 's-Hertogenbosch Betreft: Notitie Uitwerking voorkeursalternatief N629 Geachte Provincie, U heeft iedereen uitgenodigd zijn of haar mening te geven over de nieuwe weg van Dongen naar Oosterhout, uw zogenaamde voorkeursalternatief N629. De Duiventoren en het Blik zijn belangrijk voor ontspanning en natuurbeleving van veel Dongenaren. Onze natuur is al erg versnipperd, we hebben maar weinig bos hier in de buurt en daar moeten we zuinig op zijn. En wat betekent de nieuwe weg voor de scouting, de natuurtuin, de bijenvereniging en de natuurliefhebbers in het gebied? Volgens de wet zal de verloren natuur ‘gecompenseerd’ moeten worden. De verloren rust en stilte zijn echter niet te compenseren, de verstoorde habitat van flora en fauna is in de directe omgeving evenmin te compenseren en de grote natuurhistorische waarde is ook niet te compenseren en gaat voorgoed verloren. Hier zou toch het nee-tenzij-principe moeten gelden. Kunt u me duidelijk maken dat er geen andere oplossing mogelijk is? Het fietspad langs het kanaal is een prachtig fietspad, zonder autoverkeer in de buurt. Zulke fietspaden zijn er niet veel in onze omgeving, en het is heel jammer als daar een drukke autoweg langs komt. Is de leefbaarheid langs de Westerlaan in Dongen niet met simpeler maatregelen te verbeteren? Bijvoorbeeld door het geluidsscherm tot op de brug te verlengen, en aan de andere kant langs de Spaarnestraat. Volgens uw milieueffectrapportage neemt de luchtvervuiling (fijnstof en NO2) in West 1 niet of nauwelijks af door de nieuwe weg. En trekt die nieuwe weg niet zoveel verkeer aan dat we er per saldo slechter van worden in Dongen? Uit de milieueffectrapportage blijkt dat de rijtijd van de Steenstraat tot de A27 5 minuten is, en in de spits 7 minuten. Die rijtijden veranderen volgens uw rapport nauwelijks door de nieuwe weg. Zijn die twee minuten verschil nu werkelijk zo onoverkomelijk dat er zo veel voor moet worden opgeofferd? Zijn de problemen bij tuincentrum Avri niet op te lossen door de parkeervoorziening aan te passen? De nieuwe weg doorsnijdt het Natuurnetwerk Nederland. Dat betekent dat er procedures tot aan de Raad van State zullen volgen, en daardoor wordt de aanpak van de Heistraat weer op de lange baan geschoven. Ten slotte vind ik dat de kosten van de nieuwe weg met een nieuwe brug (30 miljoen) heel hoog zijn. Er is geen weg terug. Als de weg er eenmaal ligt, is de rust in deze voor Dongen zo belangrijke natuur voorgoed voorbij. U dient de verkeersproblemen op de weg op een minder ingrijpende manier op te lossen. Ik zie uw reactie met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, Joyce van Loon

 3. H.Deuze
  Valkenswaard 23-06-2017 10:29 uur

  u heeft kennelijk geen idee waar u het over hebt, na meer dan 40 jaar soebatten komt het er eindelijk van dat de dorpskernen van Aalst/ Waalre en Valkenswaard worden ontlast! De natuur wordt gecompenseerd en het Dommeldal wordt er beter op.

 4. Maria Benjamin
  AMSTERDAM 23-06-2017 09:09 uur

  Zonde, belachelijk... hou t tegen... doe t niet... vreselijk... wat een nachtmerrie... Oh nee.. Dit kan toch niet waar zijn. Zo een authentiek stukje Brabant, Doe iets... Dit kan niet... Dit mag niet...

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.