Dumping drugsafval langs fietspad

De subsidie kan worden aangevraagd via subsidiedrugsafval.nl

Uit de onlangs door de politie gepubliceerde cijfers blijkt dat Noord-Brabant nog steeds het meest lijdt onder de dumpingen van afval van de productie van synthetische drugs. Grondeigenaren, veelal gemeenten, waterschappen, terrein beherende organisaties, maar ook particulieren, draaien op voor de kosten van het opruimen en afvoeren.

3 maanden

Om gedupeerden financieel tegemoet te komen, heeft het Rijk voor de jaren 2016, 2017 en 2018 telkens 1 miljoen euro beschikbaar gesteld. Het is de bedoeling dat er daarna een definitieve vergoedingsregeling komt. Vorig jaar werd minder gebruik gemaakt van de subsidieregeling dan werd verwacht. Mede om deze reden is de periode voor het indienen van aanvragen nu verlengd tot 3 maanden. De provincie attendeert gemeenten en waterschappen per brief op de openstelling van de subsidieregeling.

Ruimere criteria

Gemeenten krijgen nu ook een deel van hun personele kosten vergoed. Bovendien worden voortaan ook de kosten vergoed voor het opruimen van drugsafval uit gierkelders en riolen. De tegemoetkoming in de kosten bedraagt in alle gevallen maximaal 50%. Het Ministerie van I. en M. ziet geen mogelijkheden om te voldoen aan de recente oproep van PS om 100% van de kosten te vergoeden.

Samen sterk

Voorwaarde voor gemeenten om in aanmerking te komen voor opruimsubsidie is dat zij participeren in het project Samen Sterk in Brabant (SSiB). In dit project werken provincie en gemeenten samen om het preventieve toezicht in het buitengebied te versterken. Dat toezicht is onder meer gericht op het voorkomen c.q. signaleren van drugscriminaliteit.

Reacties (3)

 1. Jvd
  07-06-2017 17:22 uur

  De overheid moet dit niet betalen! De grondbezitter moet dit niet betalen! De VERVUILER moet dit betalen. Dus elk producent van drugs moeten ze "plukken" en met die opbrengsten het opruimen bekostigen

 2. Maj
  Reusel 29-05-2017 19:24 uur

  Ik ben het volledig eens met de h vd Berg!! Ben ook de mening toegedaan dat de overheid de opruimkosten 100% voor haar rekening dient te nemen. Een grondeigenaar kan toch niet dag en nacht bij al zijn ,vaak afgelegen, percelen gaan posten en zo proberen te voorkomen dat er afval op zijn percelen wordt gedumpt? Indien iemand wel willens en wetens dumpt bv in zijn mestput is het een ander verhaal. Maar ook daarvoor geldt overigens dat een eigenaar van een (afgelegen) bedrijf niet 24 uur per dag thuis is en dus niet altijd kan voorkomen dat kwaadwillende personen iets dumpen op zijn erf. Het blijft een moeilijke kwestie.

 3. h v d berg
  heeswijk 29-05-2017 16:49 uur

  ik vindt het niet acceptabel dat particulieren in het buitengebied op moeten draaien voor de opruimkosten van drugsafval en veehouders waar drugsafval in mestkelders wordt gedumpt met grote kosten worden opgezadeld . Dit is een probleem van de hele gemeenschap , de overheid moet zich schamen

Reageer

Vul hier uw reactie in
 • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

 • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
 • velden voorzien van een * zijn verplicht;
 • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
 • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
 • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.