Samenvatting

Voor de periode 2014-2020 stelt de Europese Unie via het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) 113 miljoen Euro beschikbaar voor projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van de Zuid-Nederlandse economie tot een sterke en dynamische kenniseconomie.

 

 

Formulier

Omschrijving

De Managementautoriteit voor de regio Zuid-Nederland wenst te investeren in slimme, duurzame en inclusieve groei en werkgelegenheid in de regio Zuid-Nederland. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) stelt hiervoor geld beschikbaar.Het EFRO maakt deel uit van het Europees cohesiebeleid. Dit beleid bevordert economische groei en werkgelegenheid. Daarnaast pakt het de klimaatverandering, energieafhankelijkheid en sociale uitsluiting aan.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening in het kader van de Human Capital Agenda zijn:

  • Het project richt zich op arbeidsvraag en arbeidsaanbod op HBO en WO niveau;
  • Uitgevoerd door een samenwerkingsverband;
  • Aantoonbare betrokkenheid (MKB)bedrijfsleven.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in paragraaf 4 (Systeemversterking Human Capital) van de Subsidieregeling Operationeel Programma Zuid-Nederland 2014-2020.

 

Contact

Aanvragen moeten worden ingediend bij Stimulus Programmamanagement in Eindhoven of via www.op-zuid.nl

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen van 1 december 2017, 9.00 uur, tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur. Via de site van Stimulus kunt u subsidie aanvragen.

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria.

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 december 2017, 9.00 uur, tot en met 1 juni 2018, 17.00 uur. 

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is € 8.606.786.

Startdatum

01-12-2017

Einddatum

01-06-2018

Bijgewerkt

27-02-2018