Samenvatting

Voor het uitvoeren van een innovatieproject kan subsidie worden aangevraagd.

Omschrijving

Deelnemers aan een samenwerkingsverband kunnen voor het uitvoeren van een innovatieproject, een subsidie ontvangen.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project wordt geheel of gedeeltelijk uitgevoerd in de provincie Noord-Brabant;
  • aan het samenwerkingsverband nemen ten minste twee partijen deel die van belang zijn voor het verwezenlijken van de doelstelling van de projectvraag, waaronder tenminste een landbouwer of een organisatie die landbouwers vertegenwoordigt;
  • het project komt ten goede aan het platteland of de agrarische sector in de provincie Noord-Brabant;

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in Hoofdstuk 1 ‘Algemeen’ (met name artikel 1.9) en Hoofdstuk 2 ‘Maatregelen’, paragraaf 3 ‘Samenwerking voor innovaties’ van de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Contact

Voor uitgebreide informatie, vragen en digitaal indienen kunt u terecht bij Stimulus Programmamanagement. 

Termijn

U kunt een aanvraag indienen van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018, 17.00 uur.

Aanpak

U kunt een aanvraag indienen door het digitale aanvraagformulier, inclusief de verplichte bijlagen, in te vullen via de webportal van Stimulus.

 

Er is sprake van een tendersysteem. Dit houdt in dat, na afloop van de aanvraagperiode, gelijktijdig op de aanvragen wordt beslist op grond van een onderlinge vergelijking van een aantal criteria zoals beschreven in de Subsidieregeling plattelandsontwikkelingsprogramma 3 Noord-Brabant 2014-2020 (POP3 Brabant).

 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 11 december 2017 tot en met 26 februari 2018, 17.00 uur.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de tenderperiode is € 3.200.000.

 

 

Startdatum

11-12-2017

Einddatum

26-02-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag.

Bijgewerkt

27-02-2018