Samenvatting

Doel van de subsidieregeling is het stimuleren van logistiek ondernemers om in hun logistieke proces een verbetering door te voeren, waardoor minder vrachtwagens en bestelauto’s in de spits gaan rijden. Hiermee wordt bijgedragen aan verminderen van doorstromingsknelpunten op het Brabantse wegennet.

Formulier

Omschrijving

Bedrijven kunnen een subsidie ontvangen voor het verrichten van een haalbaarheidsstudie en/of voor het uitvoeren van een logistieke procesverbetering voor vrachtwagens of bestelauto’s. Met deze subsidie worden logistiek ondernemers in Brabant gestimuleerd om in hun logistieke proces een verbetering door te voeren, waardoor minder vrachtwagens en bestelauto’s in de spits op de weg rijden.

Voorwaarden

Enkele belangrijke voorwaarden voor subsidieverlening zijn:

  • het project is gericht op logistieke procesverbeteringen voor bestelwagens of vrachtverkeer, of haalbaarheidsstudies hiernaar, die leiden tot spitsmijdingen;
  • het project is gericht op wegen binnen de bebouwde kommen van Breda, Tilburg, Eindhoven, Helmond of ’s-Hertogenbosch en op een specifiek aantal hoofdwegen daartussen (aangeduid op de kaart van bijlage 1 van de regeling);
  • het project is erop gericht de te realiseren spitsmijding gedurende ten minste 12 maanden in stand te houden.

Overige voorwaarden voor de subsidie kunt u vinden in ยง 5 (Logistieke verbeterprocessen) van de Subsidieregeling verkeer en vervoer Noord-Brabant 2016.

 

Contact

Voor vragen kunt u terecht bij de Afdeling Subsidies via subsidie@brabant.nl of via (073) 6808282 tussen 9.00 en 12.00 uur op werkdagen.

 

Aanpak

De provincie Noord-Brabant vindt het belangrijk dat u gegevens veilig met ons kunt uitwisselen. Als u een bedrijf, instelling of overheid bent, kunt u daarvoor gebruik maken van het beveiligde e-mailsysteem Berichtenbox voor bedrijven. De communicatie loopt dan via dit mailsysteem. Meer informatie over de Berichtenbox voor bedrijven en hoe u zich hiervoor kunt aanmelden vindt u hier. Uiteraard blijft het mogelijk om zonder de Berichtenbox uw aanvraag in te dienen.

Voor het digitaal ondertekenen van het e-formulier heeft u eHerkenning nodig. Met dit middel kunt u een rechtsgeldige digitale handtekening zetten. Meer informatie over eHerkenning vindt u hier.

Kunt of wilt u geen gebruik maken van eHerkenning, dan biedt het e-formulier de mogelijkheid om dit uit te printen en te ondertekenen. Daarna stuurt u het formulier met de eventuele bijlagen naar het postadres van de provincie.

De subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van volledige subsidieaanvragen. 

Indienperiode

U kunt een aanvraag indienen van 1 maart 2017 tot en met 29 maart 2018 of zoveel eerder als het subsidieplafond is bereikt.

Wet- en regelgeving

Beschikbaar budget

Het totaal beschikbare budget voor de aanvraagperiode is €526.500.

 

 

Startdatum

01-03-2017

Einddatum

29-03-2018

Bezwaar en beroep

U kunt binnen zes weken bezwaar maken tegen het besluit op uw aanvraag. Meer informatie over bezwaar maken vindt u hier.

Bijgewerkt

05-01-2018