Kasteel, cover beleidskader erfgoed

De provincie kiest focus binnen deze verhalen waar kansen liggen, vanuit erfgoed maar ook in relatie tot de sociale veerkracht en ruimtelijke en economische ontwikkelingen van Brabant. Daarmee richten we onze provinciale inzet.

Partners

De provincie trekt op met partners uit de samenleving, zoals overheden, ondernemers, eigenaren en Brabanders. Samen gaan we: 

  • verhalen uitwerken 
  • werken aan initiatieven 
  • projecten mogelijk maken 
  • initiatieven en energie uit de samenleving benutten
  • zorgen dat de basis in orde is: de restauraties, de collecties, de educatie en de kennis
  • basisinfrastructuur verbeteren: de provinciale uitvoeringsorganisaties en erfgoedinstellingen meer in samenhang brengen

Het kader erfgoed is het kader voor deze nieuwe ontwikkelingsgerichte aanpak. U kunt het beleidskader downloaden.