Cultuur is belangrijk voor iedereen. Het is waardevol van zichzelf en draagt bij aan een versterking van het woon- en leefklimaat en de economie van Brabant. 

Om een robuust systeem te krijgen, zijn een sterke basis, een aansprekende top en een verbindende tussenlaag noodzakelijk. Daar investeert de provincie in. Door dat te doen, brengt de provincie cultuur in Brabant naar een hoger plan, samen met partners uit verschillende sectoren.

De partners (steuninstellingen) met wie de provincie dat intensief doet zijn: 

Partner Toelichting Website
Logo BrabantC Brabant C richt zich op de ontwikkeling van culturele projecten van nationale en internationale allure. BrabantC

subsidie
Logo bkkc bkkc is het brabants kenniscentrum kunst en cultuur. Een onafhankelijk platform waar zakelijke creativiteit en creatieve zakelijkheid bij elkaar komen. bkkc behartigt voornamelijk de belangen van professionele cultuurmakers. bkkc

subsidie
Logo Kunstbalie Kunstbalie wil de cultuurdeelname van alle Brabanders vergroten en richt zich op cultuureducatie en amateurkunst. Dit doen wij omdat een culturele levensloop belangrijk is voor de ontwikkeling van elk mens. Kunstbalie

subsidie
 Logo Erfgoed Brabant Erfgoed Brabant is het expertisecentrum voor erfgoed in Brabant. Erfgoed Brabant ondersteunt en verbindt erfgoedveld, onderwijs en beleidsmakers in het verkennen, behouden en doorgeven van het veelzijdige verhaal van Brabant.
Erfgoed Brabant


subsidie

 Lobo Cubiss Cubiss is een organisatie die in opdracht van o.a. de provincies Noord-Brabant en Limburg projecten op het gebied van leesbevordering, taalvaardigheid, mediawijsheid en bibliotheekinnovatie uitvoert. Cubiss behandelt zelf geen subsidies en u kunt deze hier ook niet aanvragen.  Cubiss

 logo Prins Bernard Cultuurfonds Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Prins Bernhard Cultuurfonds

subsidie
 Jeugdcultuurfonds

Het Jeugdcultuurfonds maakt dat kinderen tussen 4 en 18 jaar, uit financieel minder draagkrachtige gezinnen, kunnen meedoen aan lessen op kunst en cultuurgebied.

 
Jeugdcultuurfonds.nl
  BrabantDC Brabant is een creatieve topregio. Daarom is de provincie Noord-Brabant via BrabantDC lid van het Districts of Creativity Network. Met BrabantDC investeert de provincie in het inzetten van creativiteit bij het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.
 Brabantdc.nl
 VisitBrabant  VisitBrabant is de marketingorganisatie van Brabant. Haar doel is om meer bezoekers, meer bestedingen en meer banen in de Brabantse vrijetijdssector te realiseren. Cultuur is daarbij een belangrijke trekker.  VisitBrabant.nl
 Van Gogh Brabant

De Brabantse locaties waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt hebben hun krachten gebundeld onder de naam Van Gogh Brabant. Met tentoonstellingen, educatieve programma’s en talentontwikkeling zetten zij zich in voor de culturele erfenis van Vincent van Gogh.

 Vangoghbrabant.nl