€ 10 miljoen voor ontwikkeling grondstoffen chemische industrie

Peter Wolfs - Director Sustainable Chemical Industry TNO, Bruno Reyntjens - Commercial Director VITO, Jaap Kiel – Program development manager biomass ECN, Bert Pauli - gedeputeerde Economie en Internationalisering provincie Noord-Brabant

Biorizon wil met de financiering de ontwikkeling van bio-aromaten versnellen. Het Shared Research Center werkt op dit moment samen met de industrie aan technologieën om aromaten te winnen uit plantaardige (rest)stromen. Hiermee kan Biorizon de chemische en toeleverende industrie een winstgevend én duurzaam alternatief bieden voor het winnen van grondstoffen uit aardolie. Potentieel kan 40% van alle chemicaliën hiermee worden vervangen. 

Bert Pauli, gedeputeerde Economie en Internationalisering van de provincie Noord-Brabant, roept tijdens de bijeenkomst de industrie op tot meer open innovatie: “De provincie wil met de investering de sector stimuleren meer kennis te delen en het midden- en kleinbedrijf te betrekken bij onderzoek en ontwikkeling. We verankeren de biobased sector daarmee stevig in Brabant en verbinden de Green Chemistry Campus, waar Biorizon is gevestigd, Nieuw Prinsenland en het Haven- en Industrieterrein Moerdijk met elkaar. De investering versterkt zo de werkgelegenheid in de regio en op de lange termijn de concurrentiekracht van de industrie in heel Nederland.”

Miljoeneninvestering als vliegwiel

De provincie Noord-Brabant investeert € 5 miljoen tot 2020 en TNO, ECN en VITO investeren in totaal eveneens € 5 miljoen. Deze investering moet als een vliegwiel werken om bedrijven en andere belanghebbenden meerjarig aan één of meer van de onderzoekslijnen van Biorizon te verbinden. Deze onderzoekslijnen zijn:
• Thermochemische omzetting van biomassa in aromaten onder leiding van ECN,
• Van suikers naar aromaten onder leiding van TNO en
• Van lignine, de stof die hout haar stevigheid geeft, naar aromaten onder leiding van VITO.

De opbrengsten die voortkomen uit de participatie door bedrijven, worden door Biorizon vervolgens weer deels geïnvesteerd in het onderzoeksprogramma. Zo versterken we het ecosysteem op een toekomstbestendige manier.

Uitnodiging aan de industrie om te participeren

Op dit moment zijn ruim 200 bedrijven lid van de Biorizon Community, waarvan enkele tientallen participeren in projecten, waaraan ze ook financieel bijdragen. Een voorbeeld is het zeer succesvolle Waste2Aromatics project waar uit afval zoals gft, luiers, zeefgoed en mest waardevolle grondstoffen worden geproduceerd voor de chemische industrie. Of het omvangrijke en grensoverschrijdende BIO-HArT project dat focust op de opschaling van aromaten uit lokale biomassa. In dat laatste project staat een uitnodiging aan de industrie open om kleine hoeveelheden bio-aromaten te testen in producten als plastics en coatings.
Diverse bedrijven hebben al gehoor gegeven aan deze oproep en zijn zeer enthousiast over de unieke en vaak onverwachte functionaliteiten van bio-aromaten.

Winstgevend én duurzaam perspectief

Shared Research Center Biorizon, een initiatief van TNO, VITO, ECN en Green Chemistry Campus, ontwikkelt samen met partners technologieën om aromaten te winnen uit plantaardig restmateriaal. Dat vermindert de afhankelijkheid van aardolie en leidt tot minder CO2-uitstoot. Door afvalstromen als grondstof te gebruiken, draagt Biorizon bij aan de transitie naar een circulaire economie en biedt het een winstgevend én duurzaam perspectief voor de chemische industrie en de toeleverende industrie.

Meer info: Biorizon 

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • velden die zijn voorzien van een * zijn verplicht;
  • Uw reacties op artikelen op deze site zijn meer dan welkom, maar we verwijderen reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn;
  • Wij tonen uw mailadres niet, maar gebruiken dit uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden.