Bij op bloem

Noord-Brabant doet het goed als het gaat om de aanpak van natuurbeleid, zo blijkt uit de recente evaluatie.

Rapport

Op 25 januari presenteerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) het rapport “Lerende Evaluatie van het Natuurpact” aan staatssecretaris Van Dam, tijdens de bijeenkomst Samenwerken aan Natuur in Utrecht. Uit het rapport blijkt dat alle provincies goed bezig zijn met de uitvoering van het natuurbeleid. Provincies pakken hun taak voortvarend op en staan als regionale overheid dichter bij uitvoerende partijen dan het rijk. Dat versoepelt de uitvoering.

Vernieuwende aanpak

Noord-Brabant wordt verschillende keren in het rapport genoemd als voorbeeld van een vernieuwende aanpak. Dat zit hem in de stevige samenwerking die de provincie heeft opgebouwd met een brede groep partners, waaronder de Brabantse waterschappen, natuurorganisaties, landbouw- en overige organisaties. Deze partijen voeren in samenwerking met de provincie projecten uit binnen het Natuurnetwerk Brabant en stimuleren hun achterban om zelf natuur te realiseren. Zo komen er in Brabant steeds meer voorbeelden van particulieren, agrariërs en gemeenten die zelf natuur maken en beheren. De provincie ondersteunt deze initiatieven actief via het Groen Ontwikkelfonds Brabant Zie ook: 5 grote steden zetten in op natuurnetwerk

Flexibel toepassen van beleidsregels

Ook noemt het PBL als succesfactor de bereidheid om beleidsregels flexibel toe te passen en vernieuwende projecten een kans te geven, zoals bijvoorbeeld het Markdal. Zie: de video Tot slot heeft Noord-Brabant een hoge ambitie als het gaat om natuur. De provincie investeert niet alleen in realisatie van het Natuurnetwerk en uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof, maar zet ook actief in op de aanpak van rode lijst-soorten om biodiversiteit te versterken en investeert in de verbinding tussen natuur, mensen en economie.

Milieu- en waterkwaliteit verbeterpunt

Verbeterpunten zijn er ook. Zo is er volgens het PBL in Brabant meer nodig om milieu- en waterkwaliteit te verbeteren.

Zie ook

Links naar (1)

Open Links Sluit Links

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.