Rijksoverheid, gemeenten en provincies hebben samen gewerkt aan een Basisnet voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. In het Basisnet staat beschreven welke risico’s aanvaardbaar zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook zijn hoofdroutes benoemd voor het vervoer over weg, water en spoor. Basisnet is op 1 april 2015 ingevoerd. Bekijk de film over Basisnet

Gevaarlijke stoffen over water

Het vervoer over water wordt vooral gestimuleerd, omdat dit het veiligst is. Hiervoor worden afspraken gemaakt met bedrijven.

Gevaarlijke stoffen over spoor: Betuweroute

Van het totale transport van gevaarlijke stoffen in Nederland gaat 2% via het spoor. Uitgangspunt voor het vervoer van dergelijke stoffen over spoor is om zo veel mogelijk vervoer via de Betuweroute (rood) te laten rijden. De Betuweroute is een aanvulling op het bestaande spoor voor alléén goederentreinen. Hiermee wordt het vervoer over de Brabantroute (blauw) door steden als Breda, Tilburg en Eindhoven zoveel mogelijk vermeden.

kaart met betuweroute

Uitbreiding spoor in Duitsland

In Duitsland wordt het spoor tussen Emmerich en Oberhausen tot 2023 met ruim 70 kilometer nieuw spoor uitgebreid. Vanwege de werkzaamheden in Duitsland kan er tot die tijd niet altijd voor 100% van de capaciteit van de Betuweroute gebruik worden gemaakt. Met de toevoeging van dit zogenoemde ‘derde spoor’ kunnen er straks 160 treinen per dag de Nederlands-Duitse grens passeren. Tot nu toe reden er met enige regelmaat al het maximale aantal van 110 treinen per dag richting Duitsland.

Brabantroute

Een jaar na de invoering van Basisnet werd in juni 2016 duidelijk dat er vooral op de Brabantroute (blauwe lijn) overschrijdingen zijn van de zogenaamde risicoplafonds. Ook bleek 40% van de inhoud van wagons op spooremplacementen en 5% van de rijdende wagons onjuist geregistreerd te zijn. 

In oktober 2016 is door de provincies Noord-Brabant en Limburg, de gemeenten langs de Brabantroute, ProRail en staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu een integraal pakket van maatregelen samengesteld voor het spoor tussen Moerdijk en Venlo. Daarmee wordt de Brabantroute veiliger, stiller en leefbaarder voor de omgeving.

Lees meer over de veiligheidsmaatregelen voor spoor op de website van het Rijk.

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links