De provincie zet zich dan ook in voor het realiseren en behouden van een goede kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. Om uiterlijk in 2027 te voldoen aan de eisen vanuit de Kaderrichtlijn Water.
 

Zie ook

Links naar (2)

Open Links Sluit Links

Contacten (1)

Open Links Sluit Links