Zwemmen in Brabant

Zo wordt er gekeken of de zwemplas veilig is en er niet te veel afval op de bodem ligt, zoals glasscherven. Ook controleert de provincie de kwaliteit van het water. Als er bijvoorbeeld blauwalgen voorkomen in het water, kan de provincie besluiten om de zwemplas tijdelijk te sluiten. Daarnaast spelen de voorzieningen voor de zwemmers een rol, zoals of de verkleedhokjes in orde zijn.

Aanwijzen locaties

Ieder jaar besluit de provincie Noord-Brabant opnieuw welke zwemplassen opengesteld mogen worden voor het publiek. Op de lijst met aangewezen locaties vindt u de zwemplassen waar u kunt zwemmen. De definitieve lijst met aangewezen zwemlocaties voor 2018 kunt u downloaden.

Zwemseizoen

Het jaarlijkse zwemseizoen voor de recreatieplassen loopt van 1 mei tot 1 oktober. De zwemwaterkwaliteit en de fysieke veiligheid worden ook alleen in die periode gecontroleerd. Meer informatie over zwemplassen in Brabant vindt u op www.zwemwater.nl Let vooral ook op de informatie op informatieborden bij de zwemwaterlocatie.

Zie ook