De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 2 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 3 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 4 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 5 De Ontwerptafel - gebiedsverkenning Elsendorp 6

In Elsendorp pakken ze leegstand van boerengebouwen als volgt aan: problemen ombuigen tot kansen voor de leefbaarheid.