In een nestkast op het dak van het provinciehuis zijn 3 slechtvalkjes geboren. De kuikens zijn geringd en geregistreerd door de Werkgroep Slechtvalken Nederland.