De algemeen directeur zet strategische kaders uit, houdt overzicht, stuurt het concern en zorgt voor een effectieve samenwerking binnen de organisatie en met onze partners. 

Sinds 1 december 2017 is Marcel van Bijnen provinciesecretaris / algemeen directeur van de provincie Noord-Brabant. Marcel van Bijnen neemt als secretaris deel aan de vergaderingen van Gedeputeerde Staten. Hij is algemeen directeur van de provinciale organisatie en voorzitter van het directieteam dat uit 4 directeuren bestaat.

Directieteam Brabant v.l.n.r.: Jeroen Smarius, Marcel van Bijnen, Michèle Vlug, Marc Glaudemans en Jochem Meulesteen.

Ondersteunende / adviserende afdelingen

Deze afdelingen geven onder meer advies aan de directie en de ambtelijke organisatie en houden toezicht op gemeenten.

  • Auditing en Procesmanagement
  • Bestuurlijke Organisatie en toezicht
  • Kennis en onderzoek
  • Concernteam
  • Kabinetszaken
  • Concerncontroller