Uitgangspunten bij inkoop zijn professionaliseren, het vereenvoudigen van de inkoopwerkzaamheden voor alle medewerkers, en het voldoen aan de wettelijke kaders. Het provinciaal inkoopbeleid sluit aan bij wettelijke (Europese) richtlijnen voor inkopen door overheden.

Duurzaamheid

Daarbij streeft de provincie naar een volledig duurzaam inkoopbeleid. Gedeputeerde Staten hebben dan ook op 31 augustus 2009 de Intentieverklaring 'Duurzaam Inkopen' van het ministerie van VROM ondertekend.

Zie ook