Op de agenda van de Statendag van 7 juli staan de volgende themabijeenkomsten:
 
Thema Mobiliteit:
informerend
Gedeputeerde Staten willen op interactieve wijze met Provinciale Staten in gesprek gaan over de toekomst van mobiliteit, waarbij de nadruk ligt op de onderwerpen “slimme mobiliteit” en “vernieuwing van het OV”.
 
Thema Bestuur en Financiën:
Woordvoerdersoverleg
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema Bestuur en Financiën en de betrokken gedeputeerden komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.
 
Rondvraagmoment
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audio-verslag gemaakt, dat u live kunt luisteren of terugluisteren via brabant.nl/pslive

Statenvergadering
Om 13.15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staat onder meer de Wijziging Verordening ruimte 2014, de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord–Brabant (versnelling transitie veehouderij), de begrotingswijziging Kader Erfgoed 2016-2020, een zienswijze op de Conceptbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling Havenschap Moerdijk en een uitnodiging tot het kenbaar maken van wensen en bedenkingen omtrent de deelname in ERTICO.
 
Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt bekijken of terugkijken via brabant.nl/pslive


Inspreken?
Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 7 juli? Dat kan. Daarvoor is tijd gereserveerd voorafgaand aan de plenaire vergadering van Provinciale Staten, tussen 11.40 en 12.40 uur. U kunt zich hiervoor bij de griffie melden tot 4 juli 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.