Begrotingswijziging 20/17 Intensivering Internationalisering en Branding 2017 – 2019

Het voorstel richt zich op het behouden en verstevigen van de internationale positie van Brabant op het gebied van innovatie, kennisontwikkeling in relevante netwerken, bedrijfsgerichte handels- en investeringsbevordering en het aantrekken van talenten. Het voorstel is aangenomen waarbij de fracties van de VVD, CDA, SP, D66,PvdA,GroenLinks, 50PLUS, CU-SGP en Lokaal Brabant voor stemden. De fracties van de PVV en de Partij voor de Dieren stemden tegen.

Statenvoorstel 28/17 Conceptbegroting 2018 Gemeenschappelijke Regeling regiotaxi Brabant Noordoost, zienswijze PS

De gemeenschappelijke regeling regiotaxi Brabant Noordoost richt zich op het bieden van een kwalitief hoogwaardig stelsel van collectief vervoer. Provinciale Staten hebben besloten om geen zienswijze in te dienen op de begroting en stemmen daarmee unaniem in met de begroting. 

Voorstellen zonder beraadslaging

Voor deze voorstellen is geen stemming gevraagd. De voorstellen zijn daarmee bij acclamatie aangenomen.

44/17 Statenvoorstel Lijst Ingekomen Stukken 18 mei 2017 tot en met 31 mei 2017.
45/17 Notulen PS-vergadering 21 april 2017

U kunt de vergadering terugkijken op brabant.nl/pslive

Naar vergaderstukken PS

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.