Op de agenda van de Statendag van 22 september staan de volgende themabijeenkomsten:

Thema Landbouw: informerend en oordeelsvormend
Uitwerking flankerend (ondersteunend) beleid versnelling transitie veehouderij
Tijdens deze themabijeenkomst worden de Staten geïnformeerd over de uitwerking van het flankerend beleid (bestuursopdracht) met het oog op besluitvorming in PS in het kader van de begroting 2018. Ook kunnen de Staten de gedeputeerden input geven voor de verdere uitwerking van het flankerende beleid.

Thema Bestuur & Financiën: informerend en oordeelsvormend
Provinciaal Initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca.
Tijdens deze themabijeenkomst worden de Staten geïnformeerd over gevolgde stappen en nog te nemen stappen in het proces inzake de bestuurlijke herindeling Nuenen ca. PS kunnen met de Gedeputeerde en met elkaar in debat gaan en input geven op het proces van samenwerking en/of herindeling en het proces richting het provinciaal herindelingsontwerp Nuenen ca en het open overleg in het bijzonder.

Thema Ruimte: informerend
Op weg naar de Ontwerp-omgevingsvisie
Tijdens deze bijeenkomst neemt de gedeputeerde de Staten mee in het proces zoals dat gelopen is om te komen tot een ontwerp-omgevingsvisie die later dit jaar door GS wordt vastgesteld. De gedeputeerde informeert de Staten over de huidige stand van zaken, de opbrengsten van de atelierweek en geeft inzicht in de te nemen stappen op weg naar te maken keuzes die uiteindelijk vertaald worden in de ontwerp-omgevingsvisie.

Woordvoerdersoverleg Natuur en Milieu:
De woordvoerders van Provinciale Staten van het thema Natuur en Milieu en Gedeputeerde Van der Maat komen bijeen om te spreken over de strategische beleidsagenda en bespreekpunten die zowel door de woordvoerders als door Gedeputeerde Staten zijn aangedragen.

Rondvraagmoment:
Tijdens het rondvraagmoment kunnen Statenleden vragen stellen aan de inhoudelijk gedeputeerde(n).

Van de themavergaderingen wordt een audioverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugluisteren via brabant.nl/pslive.

Statenvergadering:
Om 13.15 uur start de plenaire vergadering van Provinciale Staten. Op de agenda staan onder meer de MKB-plus faciliteit Brabant, de eerste herziening van de PIP “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”, een aandeelhouderschap het Monumentenfonds Brabant en deelname aan de stichting BIZOB en het Vanguard Initiative.

Van de Statenvergadering wordt een audio-videoverslag gemaakt, dat u live kunt volgen of terugkijken via brabant.nl/pslive.

•Bekijk de dagindeling
•Bekijk de vergaderstukken

Inspreken?
Wilt u het woord richten tot de Statenleden over een van de onderwerpen op de agenda van 22 september? Dat kan. Daarvoor is tijd gereserveerd voorafgaand aan de plenaire vergadering van Provinciale Staten, tussen 11.40 en 12.40 uur. U kunt zich hiervoor bij de griffie melden tot 19 september 12.00 uur. De griffie is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via 073-6812278.

 

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: 1+2=?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.