Aan het indienen van een burgerinitiatiefvoorstel zijn voorwaarden verbonden. De belangrijkste is dat het voorstel betrekking heeft op een onderwerp waar de provincie over gaat. Een andere belangrijke voorwaarde is dat u voldoende medestanders heeft voor uw voorstel. 

Spelregels burgerinitiatief 

  • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de Staten bevoegd zijn te beslissen; 
  • het voorstel kan niet gaan over een onderwerp waarover Provinciale Staten tijdens de lopende Statenperiode al een besluit hebben genomen; 
  • het voorstel wordt door minstens 1000 medestanders ondersteund door hun handtekening;
  • de initiatiefnemer(s) en ondersteuners zijn in de provincie Noord-Brabant stemgerechtigd;
  • om dit te kunnen controleren, hebben we van alle ondertekenaars de volgende gegevens nodig: naam, adres, woonplaats en geboortedatum.

Burgerinitiatief indienen?
Wilt u een burgerinitiatief indienen? Of overweegt u een burgerinitiatief te starten? De griffie denkt graag met u mee. Neem voor vragen of advies gerust contact op met de Statengriffie via 073-6812278 of statengriffie@brabant.nl.