Een petitie kan namens een groep mensen worden aangeboden aan Provinciale Staten.

Spelregels

Aan de vorm van een petitie zijn geen eisen gesteld. Ook ligt niet vast hoeveel mensen een petitie moeten ondertekenen. Op www.petities.nl kunt u andere petities bekijken of een digitale petitie starten en (laten) ondertekenen.

Petitie aanbieden?

Wilt u een petitie aanbieden aan Provinciale Staten? Neem dan gerust contact op met de Statengriffie via 073-6812278 of statengriffie@brabant.nl. De griffie doet een voorstel over de manier en het moment waarop de petitie kan worden aangeboden.
Graag ontvangen wij van u contactinformatie (naam, telefoonnummer en emailadres) en informatie over de inhoud van de petitie. Meestal neemt een Statenlid de petitie, namens Provinciale Staten, in ontvangst. De griffie zorgt ervoor dat Statenleden op de hoogte worden gebracht van de petitie.