Nu aan het woord

Agendapunt

6.1 Midtermreview van het Uitvoeringsprogramma energie

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering van Gedeputeerde Spierings tot het houden van een themabijeenkomst over Midtermreview uitvoeringsprogramma energie ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 8 mei 2017 74KB
 2. Advies Procedurevergadering 8 mei 2017 over verzoek om themabijeenkomst over Midtermreview uitvoeringsprogramma energie 39KB
 3. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over themabijeenkomst midtermreview energie op 30 juni. 161KB

Sprekers

 1. Harry van den Berg 13:17:43
 2. Caroline van Brakel 13:17:49
 3. Jasper Schilling 13:20:01
 4. Caroline van Brakel 13:35:25
 5. Caroline van Brakel 13:36:16
 6. Caroline van Brakel 13:36:44
 7. Caroline van Brakel 13:37:35
 8. Roland van Vugt 13:37:43
 9. Caroline van Brakel 13:38:34
 10. Harry van den Berg 13:38:41
 11. Caroline van Brakel 13:39:17
 12. Ine van Meeuwis - van Langen 13:39:33
 13. Caroline van Brakel 13:40:17
 14. Martijn de Kort 13:40:19
 15. Caroline van Brakel 13:40:49
 16. Arno Uijlenhoet 13:40:56
 17. Caroline van Brakel 13:41:41
 18. Horst Oosterveer 13:41:44
 19. Caroline van Brakel 13:42:07
 20. Jasper Schilling 13:42:29
 21. Martijn Blom 13:44:14
 22. Caroline van Brakel 13:45:25
 23. Jasper Schilling 13:45:28
 24. Martijn Blom 13:46:43
 25. Caroline van Brakel 13:47:25
 26. Caroline van Brakel 13:48:48
 27. Matthijs van Dijk 13:49:27
 28. Caroline van Brakel 13:56:06
 29. Caroline van Brakel 14:00:34
 30. Caroline van Brakel 14:01:51
 31. Martijn de Kort 14:02:02
 32. Caroline van Brakel 14:02:22
 33. Arno Uijlenhoet 14:02:26
 34. Caroline van Brakel 14:03:02
 35. Horst Oosterveer 14:03:08
 36. Caroline van Brakel 14:03:23
 37. Marco van der Wel 14:03:30
 38. Caroline van Brakel 14:03:34
 39. Caroline van Brakel 14:04:46
 40. Peter Portheine 14:04:55
 41. Caroline van Brakel 14:05:56
 42. Roland van Vugt 14:05:59
 43. Caroline van Brakel 14:06:14
 44. Joep van Meel 14:06:16
 45. Caroline van Brakel 14:06:27
 46. Harry van den Berg 14:06:32
 47. Caroline van Brakel 14:07:10
 48. Caroline van Brakel 14:07:38
 49. Ine van Meeuwis - van Langen 14:07:43
 50. Caroline van Brakel 14:08:05
 51. Matthijs van Dijk 14:08:11
 52. Caroline van Brakel 14:08:31
 53. Caroline van Brakel 14:09:02
 54. Matthijs van Dijk 14:09:07
 55. Caroline van Brakel 14:10:12
 56. Caroline van Brakel 14:10:40
 57. Caroline van Brakel 14:12:32
 58. Roland van Vugt 14:12:47
 59. Roland van Vugt 14:12:49
 60. Caroline van Brakel 14:12:59
 61. Gedeputeerde Spierings 14:13:06
 62. Caroline van Brakel 14:13:57
 63. Arno Uijlenhoet 14:14:04
 64. Caroline van Brakel 14:14:26
 65. Teun Meulepas 14:14:34
 66. Caroline van Brakel 14:15:06
 67. Roland van Vugt 14:15:31
 68. Caroline van Brakel 14:15:45
 69. Ine van Meeuwis - van Langen 14:15:50
 70. Caroline van Brakel 14:16:34
 71. Arno Uijlenhoet 14:16:38
 72. Caroline van Brakel 14:17:09
 73. Martijn Messing 14:17:12
 74. Caroline van Brakel 14:19:03
 75. Martijn Messing 14:19:08
 76. Caroline van Brakel 14:19:37
 77. Roland van Vugt 14:19:43
 78. Caroline van Brakel 14:19:53
 79. Harry van den Berg 14:20:02
 80. Caroline van Brakel 14:20:27
 81. Martijn Messing 14:20:29
 82. Caroline van Brakel 14:20:51
 83. Caroline van Brakel 14:22:04

6.2 Evaluatie Energiefonds

Bijlagen

 1. Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent 364KB
 2. Bijlage 1 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent: Evaluatie Brabantse fondsen 2013-2016 116,8MB
 3. Bijlage 2 Statenmededeling Evaluatie fondsen uit de eerste en de tweede tranche Investeringsagenda Essent: Infographics Brabantse fondsen 2,71MB
 4. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over Energiefonds Brabant. 2,02MB

Sprekers

 1. Peter Portheine 14:22:30
 2. Caroline van Brakel 14:24:48
 3. Caroline van Brakel 14:25:17
 4. Arno Uijlenhoet 14:25:22
 5. Caroline van Brakel 14:25:29
 6. Peter Portheine 14:25:53
 7. Caroline van Brakel 14:25:54
 8. Caroline van Brakel 14:26:20
 9. Roland van Vugt 14:26:23
 10. Caroline van Brakel 14:26:28
 11. Caroline van Brakel 14:27:32
 12. Joep van Meel 14:27:34
 13. Roland van Vugt 14:28:20
 14. Caroline van Brakel 14:28:24
 15. Caroline van Brakel 14:28:41
 16. Arno Uijlenhoet 14:28:44
 17. Caroline van Brakel 14:28:53
 18. Peter Portheine 14:29:57
 19. Caroline van Brakel 14:30:19
 20. Caroline van Brakel 14:30:37
 21. Caroline van Brakel 14:30:56
 22. Roland van Vugt 14:30:58
 23. Roland van Vugt 14:31:01
 24. Caroline van Brakel 14:31:06
 25. Roland van Vugt 14:31:08
 26. Caroline van Brakel 14:31:21
 27. Caroline van Brakel 14:31:33
 28. Harry van den Berg 14:31:44
 29. Caroline van Brakel 14:34:01
 30. Ine van Meeuwis - van Langen 14:34:05
 31. Peter Portheine 14:34:27
 32. Caroline van Brakel 14:34:45
 33. Caroline van Brakel 14:35:12
 34. Caroline van Brakel 14:36:47
 35. Martijn de Kort 14:36:51
 36. Harry van den Berg 14:37:55
 37. Caroline van Brakel 14:38:16
 38. Harry van den Berg 14:38:18
 39. Caroline van Brakel 14:38:22
 40. Caroline van Brakel 14:38:49
 41. Martijn de Kort 14:38:51
 42. Caroline van Brakel 14:39:41
 43. Harry van den Berg 14:39:46
 44. Caroline van Brakel 14:39:51
 45. Caroline van Brakel 14:40:09
 46. Caroline van Brakel 14:40:15
 47. Martijn de Kort 14:40:16
 48. Caroline van Brakel 14:40:24
 49. Arno Uijlenhoet 14:40:29
 50. Caroline van Brakel 14:42:12
 51. Harry van den Berg 14:42:15
 52. Arno Uijlenhoet 14:42:41
 53. Caroline van Brakel 14:43:11
 54. Harry van den Berg 14:43:13
 55. Caroline van Brakel 14:43:42
 56. Arno Uijlenhoet 14:43:44
 57. Caroline van Brakel 14:43:56
 58. Horst Oosterveer 14:43:59
 59. Caroline van Brakel 14:44:29
 60. Marco van der Wel 14:44:33
 61. Peter Portheine 14:46:21
 62. Caroline van Brakel 14:46:55
 63. Harry van den Berg 14:47:08
 64. Caroline van Brakel 14:47:38
 65. Marco van der Wel 14:47:40
 66. Caroline van Brakel 14:48:32
 67. Harry van den Berg 14:48:35
 68. Caroline van Brakel 14:48:43
 69. Caroline van Brakel 14:48:50
 70. Marco van der Wel 14:48:51
 71. Caroline van Brakel 14:49:20
 72. Peter Portheine 14:49:23
 73. Caroline van Brakel 14:49:34
 74. Caroline van Brakel 14:49:39
 75. Caroline van Brakel 14:49:51
 76. Marco van der Wel 14:49:54
 77. Caroline van Brakel 14:50:54
 78. Gedeputeerde Spierings 14:51:11
 79. Caroline van Brakel 14:53:10
 80. Arno Uijlenhoet 14:53:12
 81. Caroline van Brakel 14:53:49
 82. Gedeputeerde Spierings 14:53:51
 83. Arno Uijlenhoet 14:54:19
 84. Caroline van Brakel 14:55:14
 85. Arno Uijlenhoet 14:55:15
 86. Caroline van Brakel 14:55:52
 87. Gedeputeerde Spierings 14:55:59
 88. Caroline van Brakel 14:56:06
 89. Caroline van Brakel 14:57:33
 90. Harry van den Berg 14:57:35
 91. Caroline van Brakel 14:58:00
 92. Harry van den Berg 14:58:18
 93. Caroline van Brakel 14:58:29
 94. Caroline van Brakel 14:58:33
 95. Caroline van Brakel 14:58:35
 96. Gedeputeerde Spierings 14:58:41
 97. Caroline van Brakel 14:59:59
 98. Harry van den Berg 15:00:00
 99. Caroline van Brakel 15:00:22
 100. Ine van Meeuwis - van Langen 15:00:30
 101. Caroline van Brakel 15:00:47
 102. Gedeputeerde Spierings 15:00:50
 103. Caroline van Brakel 15:02:15
 104. Marco van der Wel 15:02:16
 105. Caroline van Brakel 15:02:35
 106. Gedeputeerde Spierings 15:02:37
 107. Caroline van Brakel 15:05:32
 108. Peter Portheine 15:05:40
 109. Caroline van Brakel 15:06:00
 110. Caroline van Brakel 15:06:26
 111. Roland van Vugt 15:06:29
 112. Caroline van Brakel 15:06:34
 113. Harry van den Berg 15:06:40
 114. Caroline van Brakel 15:06:45
 115. Caroline van Brakel 15:06:58
 116. Harry van den Berg 15:07:01
 117. Caroline van Brakel 15:07:30
 118. Marco van der Wel 15:07:37
 119. Caroline van Brakel 15:07:52
 120. Gedeputeerde Spierings 15:07:56
 121. Caroline van Brakel 15:09:18
 122. Caroline van Brakel 15:09:26
 123. Gedeputeerde Spierings 15:09:31
 124. Caroline van Brakel 15:09:53
 125. Caroline van Brakel 15:09:55
 126. Gedeputeerde Spierings 15:09:58
 127. Caroline van Brakel 15:10:15