Nu aan het woord

Agendapunt

4.1 Versnelling transitie duurzame veehouderij

Bijlagen

 1. Verzoek aan de Procedurevergadering van Statenfractie van de Partij voor de Dieren tot het houden van themabijeenkomst over Beleidsrijke wijziging Verordening ruimte 2014 ten behoeve van de Procedurevergadering d.d. 7 april 2017 72KB
 2. Advies Procedurevergadering 7 april 2017 over verzoek om themabijeenkomst over de Beleidsrijke wijziging Verordening ruimte 2014 37KB
 3. Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 87KB
 4. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 41/17 Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant - Versnelling transitie veehouderij 53KB
 5. Bijlage 1 Statenvoorstel 41/17 : Notitie Versnelling transitie veehouderij. 1,21MB
 6. Bijlage 2 Statenvoorstel 41/17 : Besluit Gedeputeerde Staten d.d. 13 juni 2017 tot wijziging van bijlage 2, Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 105KB
 7. Bijlage 3 Statenvoorstel 41/17 : Toelichting op de Tweede wijzigingsverordening Verordening natuurbescherming Noord-Brabant. 66KB
 8. Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 127KB
 9. Ontwerpbesluit Statenvoorstel 39/17 Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017, inclusief begrotingswijzigingen 50KB
 10. Bijlage 1 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `Transitie versnelling veehouderij` 1,21MB
 11. Bijlage 2 Statenvoorstel 39/17 : Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017 12,44MB
 12. Bijlage 3 Statenvoorstel 39/17 : Nota van Inspraak 484KB
 13. Bijlage 4 Statenvoorstel 39/17 : Nota van wijzigingen 76KB
 14. Bijlage 5 Statenvoorstel 39/17 : Geconsolideerde tekst van de Verordening ruimte, zoals die luidt nadat de ‘Wijziging Verordening ruimte 2014, actualisatie 2017’ is vastgesteld (wijzigingen zijn met markering aangegeven: geel zijn wijzigingen die ook in ontwerp in procedure zijn gebracht, blauw betreft wijzigingen vanwege de inspraak en ambtshalve wijzigingen) 17,72MB
 15. Bijlage 6 Statenvoorstel 39/17 : Notitie `IJkpunten derde tranche investeringsstrategie` 40KB
 16. Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 78KB
 17. Bijlage 1 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Ontwerp Wijziging Nadere regels Verordening ruimte –BZV (versie 2.0) met bijbehorende ontwerp BZV 2.0. 29,57MB
 18. Bijlage 2 Statenmededeling Ontwerp BZV versie 2.0 : Notitie Versnelling Transitie Veehouderij 1,21MB
 19. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij 286KB
 20. Bijlage 1 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effect op omvang en structuur van de veehouderij (Connecting Agri & Food) 20,67MB
 21. Bijlage 2 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Rapport - Effecten op natuur en milieu (Pouderoyen Compagnons) 37,15MB
 22. Bijlage 3 bij Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over versnelling transitie veehouderij : Botsproef (CLM/DLV) 7,25MB
 23. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Spierings over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij betreft aantal ingediende vergunningaanvragen in West-Brabant 301KB
 24. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over enkele aanpassingen in bijlage 2 van Verordening Natuurbescherming 49KB
 25. Memo aan Provinciale Staten van gedeputeerde Van den Hout over toezegging PS inzake Versnelling Transitie Veehouderij 53KB

Sprekers

 1. Gedeputeerde Van den Hout 11:17:03
 2. Patricia Brunklaus 11:20:17
 3. Marco van der Wel 11:21:09
 4. Patricia Brunklaus 11:23:46
 5. Patricia Brunklaus 11:24:37
 6. Patricia Brunklaus 11:24:38
 7. Wouter Bollen 11:24:47
 8. Patricia Brunklaus 11:25:38
 9. Ton Braspenning 11:25:40
 10. Patricia Brunklaus 11:28:33
 11. Patricia Brunklaus 11:29:01
 12. Maarten Everling 11:29:03
 13. Patricia Brunklaus 11:30:11
 14. Maikel Boon 11:30:17
 15. Patricia Brunklaus 11:32:09
 16. Arend Meijer 11:32:13
 17. Patricia Brunklaus 11:33:41
 18. Antoinette Knoet - Michels 11:33:43
 19. Marco van der Wel 11:34:46
 20. Patricia Brunklaus 11:35:26
 21. Hagar Roijackers 11:35:30
 22. Patricia Brunklaus 11:37:43
 23. Wim van Overveld 11:37:46
 24. Patricia Brunklaus 11:39:27
 25. Hermen Vreugdenhil 11:39:34
 26. Patricia Brunklaus 11:40:52
 27. Hagar Roijackers 11:40:55
 28. Patricia Brunklaus 11:41:01
 29. Patricia Brunklaus 11:41:16
 30. Hagar Roijackers 11:41:17
 31. Patricia Brunklaus 11:41:30
 32. Hermen Vreugdenhil 11:41:31
 33. Patricia Brunklaus 11:42:24
 34. Arend Meijer 11:42:25
 35. Patricia Brunklaus 11:43:00
 36. Patricia Brunklaus 11:44:08
 37. Arend Meijer 11:44:09
 38. Patricia Brunklaus 11:44:57
 39. Marco van der Wel 11:44:59
 40. Patricia Brunklaus 11:45:30
 41. Ton Braspenning 11:45:33
 42. Patricia Brunklaus 11:46:13
 43. Hermen Vreugdenhil 11:46:15
 44. Patricia Brunklaus 11:46:58
 45. Wouter Bollen 11:47:00
 46. Patricia Brunklaus 11:47:58
 47. Hermen Vreugdenhil 11:48:02
 48. Patricia Brunklaus 11:49:55
 49. Patricia Brunklaus 11:50:33
 50. Marco van der Wel 11:50:41
 51. Patricia Brunklaus 11:50:44
 52. Patricia Brunklaus 11:50:52
 53. Denise van Kunst - van Suijlekom 11:50:57
 54. Patricia Brunklaus 11:52:15
 55. Hagar Roijackers 11:52:18
 56. Patricia Brunklaus 11:52:31
 57. Denise van Kunst - van Suijlekom 11:52:32
 58. Patricia Brunklaus 11:52:50
 59. Denise van Kunst - van Suijlekom 11:52:53
 60. Patricia Brunklaus 11:53:15
 61. Gedeputeerde Spierings 11:53:18
 62. Patricia Brunklaus 11:53:54
 63. Marco van der Wel 11:53:56
 64. Patricia Brunklaus 11:54:33
 65. Gedeputeerde Spierings 11:54:34
 66. Patricia Brunklaus 11:55:05
 67. Gedeputeerde Spierings 11:55:10
 68. Gedeputeerde Spierings 11:55:20
 69. Patricia Brunklaus 11:56:36
 70. Ton Braspenning 11:56:37
 71. Patricia Brunklaus 11:56:40
 72. Gedeputeerde Spierings 11:56:41
 73. Patricia Brunklaus 11:56:43
 74. Patricia Brunklaus 11:56:56
 75. Gedeputeerde Spierings 11:56:57
 76. Ton Braspenning 11:57:24
 77. Patricia Brunklaus 11:57:36
 78. Gedeputeerde Spierings 11:57:38
 79. Patricia Brunklaus 11:57:58
 80. Wouter Bollen 11:57:59
 81. Patricia Brunklaus 11:58:21
 82. Patricia Brunklaus 11:58:37
 83. Gedeputeerde Spierings 11:58:40
 84. Patricia Brunklaus 12:00:03
 85. Hagar Roijackers 12:00:05
 86. Patricia Brunklaus 12:00:26
 87. Gedeputeerde Spierings 12:00:28
 88. Antoinette Knoet - Michels 12:01:19
 89. Patricia Brunklaus 12:01:20
 90. Gedeputeerde Spierings 12:01:39
 91. Patricia Brunklaus 12:01:49
 92. Hermen Vreugdenhil 12:01:52
 93. Patricia Brunklaus 12:02:19
 94. Gedeputeerde Spierings 12:02:21
 95. Patricia Brunklaus 12:02:29
 96. Arend Meijer 12:02:30
 97. Arend Meijer 12:03:02
 98. Hermen Vreugdenhil 12:03:03
 99. Patricia Brunklaus 12:03:04
 100. Arend Meijer 12:03:56
 101. Arend Meijer 12:04:02
 102. Patricia Brunklaus 12:04:03
 103. Patricia Brunklaus 12:04:31
 104. Patricia Brunklaus 12:04:33
 105. Ton Braspenning 12:04:41
 106. Patricia Brunklaus 12:05:14
 107. Wouter Bollen 12:05:16
 108. Patricia Brunklaus 12:05:24
 109. Patricia Brunklaus 12:05:29
 110. Gedeputeerde Spierings 12:05:32
 111. Patricia Brunklaus 12:08:09
 112. Hermen Vreugdenhil 12:08:11
 113. Patricia Brunklaus 12:08:52
 114. Ton Braspenning 12:08:55
 115. Antoinette Knoet - Michels 12:09:09
 116. Patricia Brunklaus 12:09:10
 117. Antoinette Knoet - Michels 12:09:20
 118. Patricia Brunklaus 12:09:24
 119. Wouter Bollen 12:09:28
 120. Patricia Brunklaus 12:09:45
 121. Ton Braspenning 12:09:51
 122. Patricia Brunklaus 12:10:20
 123. Antoinette Knoet - Michels 12:10:21
 124. Patricia Brunklaus 12:10:42
 125. Gedeputeerde Spierings 12:10:44
 126. Hermen Vreugdenhil 12:10:45
 127. Patricia Brunklaus 12:10:47
 128. Hermen Vreugdenhil 12:10:49
 129. Patricia Brunklaus 12:11:35
 130. Patricia Brunklaus 12:12:46
 131. Arend Meijer 12:12:52
 132. Patricia Brunklaus 12:13:30
 133. Gedeputeerde Van den Hout 12:13:31
 134. Gedeputeerde Spierings 12:13:35
 135. Patricia Brunklaus 12:15:17
 136. Ton Braspenning 12:15:18
 137. Patricia Brunklaus 12:15:34
 138. Gedeputeerde Van den Hout 12:15:40
 139. Patricia Brunklaus 12:16:19
 140. Patricia Brunklaus 12:16:22
 141. Hermen Vreugdenhil 12:16:25
 142. Marco van der Wel 12:16:28
 143. Patricia Brunklaus 12:17:20
 144. Gedeputeerde Spierings 12:17:21
 145. Marco van der Wel 12:17:42
 146. Patricia Brunklaus 12:17:44
 147. Marco van der Wel 12:17:46
 148. Patricia Brunklaus 12:18:32
 149. Gedeputeerde Spierings 12:18:34
 150. Marco van der Wel 12:18:43
 151. Patricia Brunklaus 12:19:09
 152. Hermen Vreugdenhil 12:19:16
 153. Gedeputeerde Van den Hout 12:19:36
 154. Patricia Brunklaus 12:19:39
 155. Patricia Brunklaus 12:20:19
 156. Gedeputeerde Van den Hout 12:20:31
 157. Patricia Brunklaus 12:21:07
 158. Marco van der Wel 12:21:10
 159. Patricia Brunklaus 12:21:28
 160. Patricia Brunklaus 12:21:48
 161. Hagar Roijackers 12:21:50
 162. Patricia Brunklaus 12:22:19
 163. Patricia Brunklaus 12:23:02
 164. Hagar Roijackers 12:23:03
 165. Patricia Brunklaus 12:23:11
 166. Patricia Brunklaus 12:23:44
 167. Patricia Brunklaus 12:24:31
 168. Ton Braspenning 12:24:33
 169. Patricia Brunklaus 12:25:03
 170. Gedeputeerde Van den Hout 12:25:05
 171. Patricia Brunklaus 12:25:50
 172. Arend Meijer 12:25:51
 173. Patricia Brunklaus 12:25:57
 174. Ton Braspenning 12:26:35
 175. Patricia Brunklaus 12:26:37
 176. Ton Braspenning 12:26:46
 177. Patricia Brunklaus 12:26:47
 178. Ton Braspenning 12:26:53
 179. Gedeputeerde Van den Hout 12:26:56
 180. Patricia Brunklaus 12:27:32
 181. Maikel Boon 12:27:34
 182. Patricia Brunklaus 12:27:50
 183. Patricia Brunklaus 12:27:58
 184. Patricia Brunklaus 12:28:43
 185. Hagar Roijackers 12:28:45
 186. Patricia Brunklaus 12:29:09
 187. Patricia Brunklaus 12:30:09
 188. Hagar Roijackers 12:30:10
 189. Patricia Brunklaus 12:30:26
 190. Gedeputeerde Van den Hout 12:30:27
 191. Patricia Brunklaus 12:30:49
 192. Patricia Brunklaus 12:31:09
 193. Hagar Roijackers 12:31:10
 194. Patricia Brunklaus 12:31:16
 195. Wouter Bollen 12:31:24
 196. Patricia Brunklaus 12:31:25
 197. Wouter Bollen 12:31:26
 198. Patricia Brunklaus 12:31:31
 199. Gedeputeerde Van den Hout 12:31:54
 200. Patricia Brunklaus 12:33:11
 201. Hermen Vreugdenhil 12:33:12
 202. Patricia Brunklaus 12:33:30
 203. Patricia Brunklaus 12:34:02
 204. Gedeputeerde Van den Hout 12:34:03
 205. Patricia Brunklaus 12:34:21
 206. Patricia Brunklaus 12:36:07
 207. Hermen Vreugdenhil 12:36:10
 208. Hermen Vreugdenhil 12:36:16
 209. Ton Braspenning 12:36:31
 210. Hermen Vreugdenhil 12:36:37
 211. Patricia Brunklaus 12:37:05
 212. Gedeputeerde Spierings 12:37:16
 213. Patricia Brunklaus 12:38:22
 214. Wouter Bollen 12:38:29
 215. Patricia Brunklaus 12:38:31
 216. Patricia Brunklaus 12:38:40
 217. Patricia Brunklaus 12:38:54
 218. Gedeputeerde Van den Hout 12:38:55
 219. Patricia Brunklaus 12:39:08

Einde vergadering