Eind 2015 verscheen het bestuurskrachtonderzoek van de gemeente Nuenen c.a.. Daarin werd geconcludeerd dat de bestuurskracht van de gemeente matig is. Belangrijke redenen hiervoor zijn het samenspel tussen college en raad, maar ook de ambtelijke kwetsbaarheid waarbij de kwaliteit van de planning en control onvoldoende was.

In de periode van zes maanden die voor een Wet arhi geldt zijn diverse gesprekken en aanvullende onderzoeken uitgevoerd.  Op grond daarvan hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant eind januari 2018 aangegeven dat zij willen dat de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven fuseren. Daartoe wordt uiterlijk medio mei 2018 een herindelingsontwerp opgesteld.

Geen optie

Volgens Gedeputeerde Staten is zelfstandigheid geen optie voor de gemeente Nuenen c.a. Het politiek-bestuurlijke samenspel tussen de raad en het college is al vele jaren van dien aard dat het gemeentebestuur niet in staat is om bestuurlijk consistent en daarmee voorspelbaar te opereren. De afgelopen twee jaar is dit niet verbeterd en er is ook geen perspectief op duurzame verbetering. De herijking van het bestuurskrachtonderzoek door Partners + Pröpper geeft aan dat het politiek bestuurlijke samenspel nog steeds onvoldoende is. Een onderzoek door B&A onder bedrijven en maatschappelijke instellingen in de regio laat overwegend negatieve waarderingen zien over de bestuurskracht van de gemeente.

Inrichting

Een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven sluit het beste aan bij de maatschappelijke en economische inrichting van het gebied. Daarnaast hebben de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven en ook het draagvlak onder inwoners laat een voorkeur voor een fusie met Eindhoven zien. Deze nieuwe gemeente zal vanwege haar organisatorische en financiële omvang voldoende bestuurskracht hebben ten aanzien van regionale opgaven en kansen in het stedelijk gebied Eindhoven.

Zie ook

Documenten en bestanden (12)

Open Links Sluit Links