Rolstoelsporter in actie

“We willen in de komende 3 jaar via de regionale loketten aangepast sporten en samen met alle andere partners in Brabant 50.000 mensen met een beperking aan het bewegen krijgen”, vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Henri Swinkels. “Dat kunnen we natuurlijk niet alleen, daarom gaan we de komende periode met de mensen zelf, de Brabantse sportloketten, de gemeenten en heel veel anderen aan de slag. Wij zetten onze uitvoeringsorganisaties Sportservice Noord-Brabant, Zet en Zorgbelang in om hierbij te ondersteunen. Aangepast vervoer naar sportactiviteiten en leenhulpmiddelen voor mensen met een beperking om een sport te kunnen uitproberen, zijn in ieder geval twee onderwerpen die versneld worden aangepakt. We willen bereiken dat voor mensen met een beperking, chronische ziekte of psychische aandoening, sporten ook mogelijk is. En dat het voor aanbieders vanzelfsprekend is om daar ook aandacht aan te besteden.”

Effecten

Behalve aangepast sporten, krijgen nog drie onderwerpen aandacht in het uitvoeringsplan: evenementen, talentontwikkeling, en innovatie & technologie. Voor wat betreft evenementen ligt de nadruk op sportevenementen die zorgen voor economische en maatschappelijke versterking van Brabant. Evenementen die de provincie mee ondersteunt moeten zo’n vijftien miljoen extra bestedingen opleveren in Brabant. Daarnaast moeten sportevenementen bijdragen aan een sterker gevoel van verbondenheid en saamhorigheid én aan het verbeteren van het imago van Brabant. Brabantse hogescholen onderzoeken of deze effecten ook echt optreden.

Op het gebied van talentontwikkeling en techniek & innovatie wordt de bestaande werkwijze doorgezet. Voor talentontwikkeling is dat samenwerking met het Centrum voor Topsport en Onderwijs/Regionale Topsport Organisatie Brabant (CTO/RTO). Via deze organisaties ondersteunt Brabant ruim twintig talentontwikkelingsprogramma’s (cofinanciering coaches en deskundige begeleiding op het gebied van onderwijs, training, voeding, mentale coaching etc.). Nieuw is dat er meer aandacht komt voor het eerder en beter herkennen en begeleiden van nieuwe talenten. Swinkels: “We willen dat talenten weten dat Brabant dé provincie is waar hun talent maximaal tot ontplooiing kan komen.”

Innovatie

Bij techniek & innovatie’ staan de fieldlabs centraal. Dit zijn centra waar kennisinstellingen (zoals TU Eindhoven en Fontys Sporthogeschool), bedrijven en de sport met elkaar samenwerken aan innovatieve projecten. Deze projecten helpen sporters (top-, breedtesporters en sporters met een handicap) op een verantwoorde en gezonde manier hun sportprestaties te verbeteren. Bovendien kennen deze sportinnovaties tal van andere toepassingen. Onder andere op het terrein van gezondheid, recreatie en beweging.

Het provinciebestuur heeft ook besloten tot het slagvaardiger organiseren van de uitvoering. Daarvoor wordt een externe organisatie opgezet, die de komende maanden vorm krijgt. Deze organisatie kan de krachten bundelen met bedrijfsleven, onderwijs, de grote steden, Sportservice Noord-Brabant en andere partijen.

Reageer

Vul hier uw reactie in
  • Anti-spamvraag: Tweede letter van het alfabet?

Reactiespelregels

  • wilt u antwoord stel dan een een vraag via ons contactformulier ;
  • velden voorzien van een * zijn verplicht;
  • reacties die kwetsend, onnodig grof of beledigend zijn worden verwijderd;
  • uw mailadres gebruiken we uitsluitend om u eventueel rechtstreeks te antwoorden;
  • reactie gever kan contact opnemen om reactie te laten verwijderen.