Ongevallencijfers

Het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft op 2 mei 2017 de ongevallencijfers over 2016 gepubliceerd. Brabant telde in 2016 113 verkeersdoden. In 2015 waren het er 117. Landelijk is het aantal verkeersdoden gestegen van 621 in 2015 naar 629 in 2016. Zie voor de cijfers Centraal Bureau voor de Statistiek.

Grafiek verkeersdoden in Brabant (Cbs)

Het aantal verkeersdoden daalde een tiental jaren op rij. Helaas zien we vanaf 2013 weer een lichte stijging.

Inzet op risicogroepen

Verkeersslachtoffers naar leeftijdsklasse (Cbs)

Vooral jonge bestuurders, senioren en fietsers zijn kwetsbaar in het verkeer. Naast de focus op deze drie risicogroepen leggen we jaarlijks het accent op een thema. Die thema’s zijn alertheid (voortdurend), clean in het verkeer (2017), snelheid (2018) en zichtbaarheid (2019).

NUL verkeersdoden

Uit de cijfers blijkt dat de meeste verkeerslachtoffers in Nederland bestuurders van personenauto’s zijn. De meeste dodelijke slachtoffers onder deze bestuurders vallen in de leeftijdsklasse van 18 tot 25 jaar en boven de 75 jaar. De provinciale publiekscampagne ‘Brabant gaat voor NUL verkeerdoden’ focust op alerte deelname aan het verkeer. Dit jaar richten we ons ook op deelname aan het verkeer zónder de invloed van alcohol, drugs of medicijnen.

Zie ook

Contacten (1)

Open Links Sluit Links